НАЗАД

Идеен архитектурен проект на преместваем офис за френската фирма BAYTO.

Куб с размер на страната 6 м. Целта е след известен период от време офисът да се премести на друго място. Предвидени са термопанели на две от фасадите.

проект офис модул архитектура