РАБОТНИ ЕТАПИ ПРИ АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

 1. Работна среща с възложителя за уточняване на заданието и изготвяне на оферта за архитектурно проектиране.

 2. Предоставяне от страна на възложителя на всички необходими документи, нужни за стартирането на архитектурното проектиране.

 3. Изготвяне на идеен архитектурен проект.

 4. Работна беседа с възложителя за нанасяне на евентуални корекции и промени в първоначалната концепция. Уточняване на детайли и строителни материали.

 5. Завършване проекта на идейна фаза. Работна среща с възложителя за разглеждане на проекта в 3D, изясняване на фасадни материали, цветове, структури, фасадни  елементи и др.

 6. Представяне на възложителя всички необходими материали за одобрение на идейния проект - подробни разпределения, придружени с цветни изображения на фасади, перспективни изгледи, специфични детайли, ситуация и др.

 7. Одобряване на идейния проект от страна на възложителя. 

 8. Изготвяне на работен архитектурен проект с включена 3D визуализация. 

 9. Предаване на възложителя пълната документация на работния проект.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 1. Изготвяне на професионални фотореалистични изображения, подходящи за печат на билбордове, публикации в списания, каталози и др. медии. Включват реалната околна среда, вертикална планировка, озеленяване, съседни съществуващи терени, елементи от градската инфраструктура и др.
 
 
 
 

РАБОТНИ ЕТАПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСТЕРИОРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

 1. Работна среща с възложителя  за уточняване подробности около заданието и изготвяне на оферта за екстериорно проектиране.

 2. Предоставяне от страна на възложителя на всички необходими документи и материали, нужни за правилното създаване на триизмерния модел.

 3. Изграждане на триизмерен модел на обекта по част Архитектурна.

 4. Работна среща с възложителя за изясняване на фасадни материали, цветове, структури, фасадни елементи и др.

 5. Завършване на екстериорния проект - цветни изображения, представени на цифров и хартиен носител;  спецификация на използваните материали, чертежи на промените по фасадните детайли.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 1. Изграждане на триизмерен модел на съществуващия терен и/или моделиране на вертикална планировка по част Геодезия.

 2. Създаване на панорамна снимка на терена с цел поставяне визуализацията в реалната околна среда (фотоколаж).

 3. Добавяне на  3D ландшафт по вече готов проект или по проект, изготвен от нашите ландшафтни архитекти.

 4. Добавяне на елементи, придаващи завършен вид на цялостната композиция - персонажи в различни пози, МПС, улично осветление, пътна маркировка, елементи от градската инфраструктура и др.