1 2  

Хотел Соколец

Хотел Соколец, Боровец.

Фасадно решение на МОНБЛАН ДИЗАЙН.

Хотел White Lagoon

Хотел White Lagoon в местността Бялата лагуна, с. Tополa, община Каварна.

Фасадно решение и декоративни елементи на МОНБЛАН ДИЗАЙН.

Спортен комплекс, Франсвил, Габон

Идейна фаза за спортен комплекс по задание на френската фирма BAYTO. Използвана е модулна метална конструкция.

Бизнес център

Визуализация на бизнес сграда до ЖП Гара, ул. Цариброд, Варна - арх. Жаклин Митова. 

Проект за модулен преместваем офис

Идеен архитектурен проект на преместваем офис за френската фирма BAYTO.

Куб с размер на страната 6 м. Целта е след известен период от време офисът да се премести на друго място. Предвидени са термопанели на две от фасадите...

  1 2