1 2  

Проект за модулен преместваем офис

Идеен архитектурен проект на преместваем офис за френската фирма BAYTO.

Куб с размер на страната 6 м. Целта е след известен период от време офисът да се премести на друго място. Предвидени са термопанели на две от фасадите...

Спортен комплекс, Франсвил, Габон

Идейна фаза за спортен комплекс по задание на френската фирма BAYTO. Използвана е модулна метална конструкция.

Хотел Соколец

Хотел Соколец, Боровец.

Фасадно решение на МОНБЛАН ДИЗАЙН.

Хотел White Lagoon

Хотел White Lagoon в местността Бялата лагуна, с. Tополa, община Каварна.

Фасадно решение и декоративни елементи на МОНБЛАН ДИЗАЙН.

Бизнес център

Визуализация на бизнес сграда до ЖП Гара, ул. Цариброд, Варна - арх. Жаклин Митова. 

  1 2