НАЗАД

С настоящия проект се цели обновяване на интериора на централния клон на Експресбанк - Варна, без да се променя конструкцията на сградата, както и не се предвиждат разширения или съществени реконструкции. Както знаете, сградата е построена през 80-те години на миналия век за нуждите на БНБ. Сама по себе си сградата е архитектурно бижу и външния облик се запазва категорично.

Проектираната площ от сградата представлява главно фоайе и съществуващи парични салони на две нива, които се реновират със съвременна визия и материали.
Проектът обхваща главно фоайе и паричен салон на 1-ви етаж (кота ±0.00) и фоайе и търговски салон на 2-ри етаж (кота +3.90) с обща площ над 900 кв.м. Основната съществуваща настилка е от естествен гранит, която ще се запази в по-голямата си част, а част от нея ще се подмени с настилка от мокет върху подиум.
Съществуващия окачен таван ще се подмени с опънат таван от винил.
Предвижда се подмяна на сградните инсталации – ОВК, ел. инсталации и слаботокови инсталации, както и подмяна на всички осветителни тела с нови (LED).
Съществуващите месингови парапети на стълбището и на кота +3.90 ще се подменят с нови от огънато стъкло със система на закрепване тип "спайдър“.
Обособяват се зони с мека мебел за изчакване на първи и втори етаж, а в главното фоайе се монтира ATM (банкомат).
Съществуващата декоративна стена зад стълбището ще се подмени с нова зелена стена от естествени растения и капково напояване.
Подменят се всички интериорни врати, входните врати на централното фоайе, както и дограмата на външните стени.
Предвижда се почистване на съществуващия прозрачен поликарбонатен купол и подмяна на противопожарната капандура, разположена на върха на купола.
 
Интериорен дизайн: арх. Петър Костов
bank bank office office design office interior design