РАБОТНИ ЕТАПИ И ЦЕНИ ПРИ ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

  
 
Цената за интериорно проектиране варира в диапазона 50-80лв/кв.м за жилищен интериор и 80-120лв/кв.м за обществен интериор, като се има в предвид чистата(светла) квадратура - без дебелината на външни зидове, балкони и общи части, които не са предмет на интериорния проект . Цената зависи от конкретния проект и за всеки обект тя е строго индивидуална. Същото се касае и за сроковете на изпълнение. Уточняване относно цените и срока на изпълнение се прави след предоставяне на нужната информация - архитектурни подложки, скици, размери, насоченост, изисквания и др.
 
По-долу са изброени работните етапи, които следват процеса на интериорно проектиране:
 
 
1. Работна среща с възложителя на обекта за уточняване подробности около заданието и изготвяне на оферта за интериорно проектиране.
 
2. Заснемане реалните размери на съществуващите помещения, които ще се проектират.
 
3. Изготвяне на двуизмерен и триизмерен дигитален модел на помещенията с реалните /съществуващи/ размери.
 
4. Изготвяне на примерни идейни разпределения в двуизмерен план и съгласуването им с възложителя по зони и функции, уточняване на евентуални корекции в електроинсталациите и ВиК, уточняване на подови настилки, декоративни мазилки, бои, тапети, други материали и специфични изисквания.
 
5. Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия и събеседване с възложителя за евентуални корекции и цветови комбинации, уточняване на мека и корпусна мебел, уточняване на всички специфични детайли и материали.
 
6. Завършване на интериорния проект - цветни изображения, представени на цифров и хартиен носител; конструктивни чертежи - габаритни размери и детайли, спецификация на материалите, чертежи на промените по ВиК и електроинсталации.
 
7. Координиране на фирмите-подизпълнители.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

8. Авторски надзор при изпълнението на обекта или:
 
9. Цялостно реализиране на обекта от МОНБЛАН ДИЗАЙН