РАБОТНИ ЕТАПИ

Крайната цена зависи от конкретния проект и за всеки обект тя е строго индивидуална. Същото се касае и за сроковете на изпълнение. Уточняване относно цените и срока на изпълнение се прави след предоставяне на нужната информация - архитектурни подложки, скици, размери, насоченост към интериорен стил и коректно задание.
 
Работните етапи включват:
 
1. Работна среща на обекта с представител на възложителя за уточняване подробности относно проекта, изготвяне на ясно и коректно задание, подписване на договор за интериорно проектиране.
 
2. Заснемане с професионална лазерна техника реалните размери на съществуващите помещения, архитектурни елементи, съществуващи вентилационни и климатизационни системи и др. детайли, касаещи интериорния проект.
 
3. Изготвяне на двуизмерен и триизмерен дигитален модел на помещенията с реалните /съществуващи/ размери, с нанесени елементи от сградната инсталация, които се запазват.
 
4. Изготвяне на примерни идейни разпределения в двуизмерен план и съгласуването им с възложителя по зони и функции, уточняване на евентуални корекции в електроинсталациите и ВиК, уточняване на подови настилки, покрития по стени, софити, климатични и вентилационни системи, слаботокови инсталации и др. 
 
5. Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия и събеседване с възложителя за възможни цветови комбинации между съществуващи материали на пазара, разглеждане на мостри, уточняване на мека и корпусна мебел, уточняване на всички специфични детайли и материали.
 
6. Завършване на интериорния проект - цветни изображения, представени на цифров или хартиен носител; конструктивни чертежи с размери и детайли, спецификация на материалите, количествени сметки.
 
7. Подаване на архитектурни подложки, съобразени с одобрения интериор към фирмите-подизпълнители.
 
8. Координиране на фирмите-подизпълнители и авторски контрол.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

9. Мениджмънт при изпълнението на обекта или:
 
10. Цялостно реализиране на обекта от МОНБЛАН ДИЗАЙН