ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Useful information
Моята архитектура е лесна за разбиране и ползване, надявам се също да е трудно да се забрави.
Оскар Нимайер

Архитектурата е първата ми любов, ако искате да поговорите за това, което ме движи, подреждането на пространството, визуалното удоволствие, силата на архитектурата за изграждане на нашите дни и нощи. - Барбара Крюгер