052 626 630

Monblan Design © 2023 Всички права запазени

РАБОТНИ ЕТАПИ

– РАБОТНИТЕ ЕТАПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАТ:

1. Работна среща на обекта с представител на възложителя за уточняване подробности относно проекта, изготвяне на ясно и коректно задание, подписване на договор за интериорно проектиране. 

2. Заснемане с професионална лазерна техника реалните размери на съществуващите помещения, архитектурни елементи, съществуващи вентилационни и климатизационни системи и др. детайли, касаещи интериорния проект.

3. Изготвяне на двуизмерен и триизмерен дигитален модел на помещенията с реалните /съществуващи/ размери, с нанесени елементи от сградната инсталация, които се запазват.

4. Изготвяне на примерни идейни разпределения в двуизмерен план и съгласуването им с възложителя по зони и функции, уточняване на евентуални корекции в електроинсталациите и ВиК, уточняване на подови настилки, покрития по стени, софити, климатични и вентилационни системи, слаботокови инсталации и др.

5. Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия и събеседване с възложителя за възможни цветови комбинации между съществуващи материали на пазара, разглеждане на мостри, уточняване на мека и корпусна мебел, уточняване на всички специфични детайли и материали.

6. Завършване на интериорния проект – цветни изображения, представени на цифров или хартиен носител; конструктивни чертежи с размери и детайли, спецификация на материалите, количествени сметки.

7. Подаване на архитектурни подложки, съобразени с одобрения интериор към фирмите-подизпълнители.

8. Координиране на фирмите-подизпълнители и авторски контрол.

По желание на възложителя можем да предложим и мениджмънт при изпълнението на обекта или цялостно реализиране на обекта от МОНБЛАН ДИЗАЙН

Крайната цена за професионално интериорно проектиране зависи от конкретния проект и за всеки обект тя е строго индивидуална. Същото се касае и за сроковете на изпълнение. Уточняване относно цените и срока на изпълнение се прави след предоставяне на нужната информация – архитектурни подложки, скици, размери, насоченост към интериорен стил и коректно задание.
Първоначалният разговор на място в нашия офис е препоръчителен.