052 626 630

Monblan Design © 2023 Всички права запазени

РАБОТНИТЕ ЕТАПИ

– РАБОТНИТЕ ЕТАПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАТ:

1. Работна среща с възложителя за уточняване на заданието и изготвяне на оферта за архитектурно проектиране. 

2. Предоставяне от страна на възложителя на всички необходими документи, нужни за стартирането на архитектурното проектиране.

3. Изготвяне на идеен архитектурен проект.

4. Работна беседа с възложителя за нанасяне на евентуални корекции и промени в първоначалната концепция. Уточняване на детайли и строителни материали.

5. Завършване проекта на идейна фаза. Работна среща с възложителя за разглеждане на проекта в 3D, изясняване на фасадни материали, цветове, облицовки, специфични елементи и др.

6. Представяне на възложителя всички необходими материали за одобрение на идейния проект – подробни разпределения, придружени с цветни изображения на фасади, перспективни изгледи, специфични детайли, ситуация и др.

7. Одобряване на идейния проект от страна на възложителя.

8. Изготвяне на работен архитектурен проект с включена 3D визуализация на сградата.

9. Предаване на възложителя пълната документация на работния проект.

По желание на възложителя изготвяне на професионални фотореалистични изображения, подходящи за печат на билбордове, публикации в списания, каталози и др. медии. Включват реалната околна среда, вертикална планировка, озеленяване, съседни съществуващи терени, персонажи в различни пози, МПС, улично осветление, пътна маркировка и др. елементи от градската инфраструктура, придаващи реалистичен вид на цялостната композиция.