Спортен комплекс, Франсвил

Идейна фаза за спортен комплекс по задание на френската фирма BAYTO. Използвана е модулна метална конструкция.