052 626 630

Monblan Design © 2023 Всички права запазени

Спортен комплекс, Франсвил

Идейна фаза за спортен комплекс по задание на френската фирма BAYTO.

Използвана е модулна метална конструкция.