052 626 630

Monblan Design © 2023 Всички права запазени

Вътрешен ремонт на банков салон, Експресбанк, Варна

С настоящия проект се цели обновяване на интериора на централния клон на Експресбанк - Варна, без да се променя конструкцията на сградата, както и не се предвиждат разширения или съществени реконструкции. Както знаете, сградата е построена през 80-те години на миналия век за нуждите на БНБ. Сама по себе си сградата е архитектурно бижу и външния облик се запазва категорично.

Проектираната площ от сградата представлява главно фоайе и съществуващи парични салони на две нива, които се реновират със съвременна визия и материали.

Проектът обхваща главно фоайе и паричен салон на 1-ви етаж (кота ±0.00) и фоайе и търговски салон на 2-ри етаж (кота +3.90) с обща площ над 900 кв.м. Основната съществуваща настилка е от естествен гранит, която ще се запази в по-голямата си част, а част от нея ще се подмени с настилка от мокет върху подиум.

Съществуващия окачен таван ще се подмени с опънат таван от винил.

Предвижда се подмяна на сградните инсталации – ОВК, ел. инсталации и слаботокови инсталации, както и подмяна на всички осветителни тела с нови (LED).

Съществуващите месингови парапети на стълбището и на кота +3.90 ще се подменят с нови от огънато стъкло със система на закрепване тип "спайдър“.

Обособяват се зони с мека мебел за изчакване на първи и втори етаж, а в главното фоайе се монтира ATM (банкомат).

Съществуващата декоративна стена зад стълбището ще се подмени с нова зелена стена от естествени растения и капково напояване.

Подменят се всички интериорни врати, входните врати на централното фоайе, както и дограмата на външните стени.

Предвижда се почистване на съществуващия прозрачен поликарбонатен купол и подмяна на противопожарната капандура, разположена на върха на купола.

Интериорен дизайн: арх. Петър Костов

#Архитектурни проекти варна, #Архитектура варна, #Архитектурно проектиране, #Архитектурно студио варна, #Интериор варна