BLOG

 • Тротоари, които генерират енергия чрез вървене
  10 November 2021г.

  Sidewalks that generate energy by walking

  Когато мислим за енергия от възобновяеми източници, първите, които вероятно идват на ум, са слънчевата и вятърната. А…

 • Огледалата в интериора
  1 August 2021г.

  Mirrors in the interiors

  Mirrors have been used for many years and are an indispensable accessory in the personal space of ladies. However, interior designers are increasingly boldly experiment with mirrors to add more:

 • Островът в кухнята
  1 August 2021г.

  The island in the kitchen

  Американският архитект Франк Лойд Райт е новаторът открил кухненските острови през 30-те години на миналия век.